In de leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door het parlement, de vergadering van de gezamenlijke klassenvertegenwoordigers. Regelmatig overlegt deze raad met de schoolleiding over praktische en andere onderwerpen die de school aangaan. De leerlingenraad is daardoor een spreekbuis van de leerlingen, bedoeld om meningen en ideeën die bij de leerlingen leven op de juiste plaats kenbaar te maken.‚Äč

 

Leerlinggeleding medezeggenschapsraad

Bente van Os en Yuna Hofland. Zie verder de pagina van de MR. 

 

 

 

Overige leerlingen commissies