De MR-vergaderingen zijn openbaar en u kunt als toehoorder de vergaderingen bijwonen.

Conform bepalingen uit het ZAAM medezeggenschapsstatuut kunt u agendapunten indienen voor de MR-vergaderingen. Deze kunt u richten aan de voorzitter en/of secretaris tot twee weken voor de vergadering. De MR bepaalt uiteindelijk of uw agendapunt voldoende algemeen belang heeft om in de vergadering te worden besproken.

Op bovenschools niveau is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze raad bestaat uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. Er vindt ongeveer per 6 weken overleg plaats met het College van Bestuur van ZAAM. Namens de havo/vwo scholen is Jan Geurts (onze MR-voorzitter tevens voorzitter van de GMR) gekozen als afgevaardigde.

Meer informatie over de GMR (o.a. verslagen en agenda) kunt u hier vinden op de centrale site van ZAAM. 

MR-vergaderingen schooljaar 2015-2016:

- 29 september
- 10 november
- 15 december
-  2 februari
- 15 maart
- 19 april
- 31 mei
- 5 juli