020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Beste leerling van groep ACHT

 Bekijk hier  de foto’s die een impressie van de openavond van vorig jaar geven.

Jullie zoeken een school? Leuk dat je deze pagina bekijkt! En aan onze school denkt.

Open dagen:
Donderdag 25 januari 18.00-21.00u
Dinsdag 6 februari 18.00-21.00u
Donderdag 22 februari open lesmiddag 13.45-15.45u

Gerrit van der Veen College:
een bijzondere school …
Onze school is gevestigd in een prachtig gebouw met veel kunstwerken in en om de school. De sfeer op de school is heel prettig. Je kunt hier zijn wie je bent. Ook de leerlingen zijn bijzonder: van rekenwonder tot acteur, van topdanser tot tekentalent. We hebben het allemaal in huis en daar zijn we trots op.

… voor vwo en havo
Leerlingen met een vwo-advies, havo-advies of h/v-advies zijn welkom op onze school. Volgend jaar starten we met vijf brugklassen: een voor leerlingen met een vwo-advies, drie voor havo/vwo en een klas voor damu-leerlingen. Dat zijn leerlingen die verbonden zijn aan een vooropleiding voor dans, ballet of muziek.

… voor kunst en cultuur
We zijn een cultuurprofielschool. Dat wil zeggen dat je naast de reguliere vakken, zoals Engels en wiskunde, vakken volgt die te maken hebben met kunst en cultuur. In de eerste en tweede klas volg je theater, dans, muziek, tekenen en handvaardigheid. Vanaf de derde klas kies je een kunstvak waar je ook eindexamen in kunt doen.
In de onderbouw hebben we jaarlijks de ‘kunstdagen’. Je gaat dan twee dagen lang kunst maken, bekijken en bespreken.

met actieve leerlingen
We laten leerlingen volop gebruik maken van hun talenten. Veel leerlingen op onze school willen meer dan alleen maar in de les zitten en leren. Deze leerlingen betrekken we graag bij verschillende activiteiten, zoals de leerlingenraad, brugklascoaches, licht en geluid-club, voorstellingen en muziekstukken en de feestcommissie.

Gerrit van der Veen College: een cultuurprofielschool
Het Gerrit van der Veen College is een erkende cultuurprofielschool. Dat betekent dat wij niet alleen een extra middag les in een kunstvak of een excursie aanbieden, maar dat kunst bij ons door de hele school terug te vinden is. Dat start letterlijk met de kunstwerken in ons gebouw en eindigt met vakoverstijgende kunstprojecten.

Je kunt bij ons examen doen in één van de vier kunstdisciplines: beeldende vorming (handvaardigheid en tekenen), muziek en theater. Als je een kunstvak als examenvak hebt, krijg je ook KUA. Dit staat voor Kunst Algemeen en dit vak leert je meer over de historische en theoretische kant van kunst.

In de vierde klas volg je een ‘kunstmodule’ omdat wij het belangrijk vinden dat al onze leerlingen basiskennis hebben van de kunstzinnige en culturele wereld.

Gerrit van der Veen College:
onderwijs op vwo- en havo-niveau
Wanneer je hier op school komt, kom je in een vwo-klas of in een havo/vwo-klas. In het tweede leerjaar kom je in een vwo-klas of een havo-klas.
Als het even niet zo goed gaat, is er zo nodig ondersteuning. We bieden diverse steunlessen van vakdocenten aan in de onderbouw en geven cursussen voor leerlingen met faalangst.

Mocht uw zoon/dochter een extra ondersteuningsbehoefte hebben, dan raden wij u aan voor de aanmeldingsperiode contact op te nemen met de zorgcoördinator.

Gerrit van der Veen College: vijf veel gehoorde vragen!

Vraag1:
Mooi dat cultuurprofiel! En krijg je ook goed les in de gewone vakken?
Antwoord:
De kunstvakken op het Gerrit van der Veen College zijn extra vakken. Er is voldoende tijd voor de vakken die je nodig hebt voor je diploma zoals Engels en wiskunde. De extra vakken zorgen er voor dat je je op een ander niveau ontwikkelt. Door creatief bezig te zijn (met beeld, muziek of theater) legt je brein weer andere verbanden die je kunt gebruiken bij andere meer theoretische vakken.

Vraag 2:
Ik ben niet zo van de kunst en cultuur, pas ik dan wel op het Gerrit van der Veen College?
Antwoord:
Omdat het Gerrit van der Veen College een erkende Cultuurprofielschool is, doen we veel met kunst en cultuur. Je hoeft niet zelf iets te kunnen doen (muziek of theater), maar het is wel mooi als je er in geïnteresseerd bent.

Vraag 3:
Zit je als beta-leerling wel op je plek op een cultuurprofielschool?
Antwoord:
We doen veel aan de beta-vakken op het Gerrit van der Veen College. Vakken als natuurkunde, scheikunde en wiskunde sluiten kunst en cultuur natuurlijk niet uit. En zo krijg je best of both worlds: cognitief en creatief!

Vraag 4:
Zit het kunstaanbod de reguliere vakken niet in de weg?
Antwoord:
Nee, de kunstvakken en het culturele aanbod is extra, naast de reguliere vakken. Kunst en cultuur is juist een extra verrijking.

Vraag 5:
Klinkt leuk deze school, maar is het Gerrit van der Veen ook goed?
Antwoord:
We bieden kwalitatief goed onderwijs voor vwo en havo. Dat is te zien aan onze eindexamencijfers die al jaren goed zijn. De school is dus zeker goed. Wat de school ook leuk maakt is niet alleen het extra aanbod van kunst en cultuur, maar ook de prettig en open sfeer. Op het Gerrit kan iedere leerling zichzelf zijn. Het is een kleinschalige school waar je gekend en gezien wordt.