Naam Functie e-mail
dhr J. Dienske Rector  info@gerritvdveen.nl
mw. drs. M. van der Garde Teamleider bovenbouw m.van.der.garde@gerritvdveen.nl
dhr. G. Bouwer  Teamleider onderbouw g.bouwer@gerritvdveen.nl
mw. drs. A. Marees Teamleider brugklassen a.marees@gerritvdveen.nl
mw. S. Jonker  Jaarlaagcoördinator 2 / 3 havo s.jonker@gerritvdveen.nl
mw. T. Schillemans Jaarlaagcoördinator 2 / 3 vwo t.schillemans@gerritvdveen.nl
mw. B. Hobrink Jaarlaagcoördinator 4 / 5 havo b.hobrink@gerritvdveen.nl
dhr. D. Barkey  Jaarlaagcoördinator 4 / 5 en 6 vwo d.barkey@gerritvdveen.nl
dhr. drs H. Lange Coördinator kunstvooropleidingen  h.lange@gerritvdveen.nl
dhr. B. Menkveld  Decanaat  b.menkveld@gerritvdveen.nl
mw. drs L. Blankers Decanaat, faalangst reductietraining & dyslexie  l.blankers@gerritvdveen.nl
mw. A. Boelens  Kunstcoördinator  a.boelens@gerritvdveen.nl
dhr. B. Rodermans  Faalangstreductietraining  b.rodermans@gerritvdveen.nl
dhr. drs. E. van Ee Schoolopleider en stagecoördinator e.van.ee@gerritvdveen.nl
mw. K. Gomez Vertrouwenspersoon k.gomez@gerritvdveen.nl
dhr. B. Menkveld  Vertrouwenspersoon b.menkveld@gerritvdveen.nl
mw. P. Wilhelmus-Raaij Technisch onderwijsassistent  p.wilhelmus@gerritvdveen.nl
dhr. J. Helling Technisch onderwijsassistent  j.helling@gerritvdveen.nl
mw. J. Vingerhoed Technisch onderwijsassistent  j.vingerhoed@gerritvdveen.nl
dhr. J. Krop  Systeembeheerder  j.krop@gerritvdveen.nl
dhr. drs E. Booij  Roostermaker  e.booij@gerritvdveen.nl
mw. N. Bakker Mediatheekmedewerker, Kunstcoördinator, DaMu studiecentrum n.bakker@gerritvdveen.nl
mw. A. Giskes  Mediatheekmedewerker a.giskes@gerritvdveen.nl
mw. L. van Iersel  Verzuimmedewerker l.van.iersel@gerritvdveen.nl
mw. B. Sadzak  Mediatheekmedewerker, Onderwijsassistent  b.sadzak@gerritvdveen.nl
dhr. R. Sekuur Conciërge  r.sekuur@gerritvdveen.nl
dhr. H. van de Galiën  Conciërge  h.van.der.galien@gerritvdveen.nl
mw. S. Vaandering Administratieve medewerker, examen secretariaat en website beheer s.vaandering@gerritvdveen.nl
mw. C. Sieling Administratieve medewerker c.sieling@gerritvdveen.nl
mw. I. El Hamani Financiën i.elhamami@zaam.nl
mw. M. Beerends begeleider passend onderwijs m.beerends@altra.nl
dhr. L. Schuurman Schoolarts GGD 
mw. N. Mohammadi Leerplichtambtenaar  n.mohammadi@amsterdam.nl
mw. H. van Yperen Schoolverpleegkundige  hvyperen@ggd.amsterdam.nl
mw. H. el Gourfti Toegangsmedewerker Bureau Jeugdzorg BJAA
mw. D. Frankort Adviseur Ouder en Kind d.frankort@spirit.nl