• Onderbouw

    Onderbouw op het Gerrit van der Veen college, brugklas tot en met de 3de klas. De eerste klas, de brugklas, bestaat uit 3 havo/vwo klassen en 1 vwo klas. Vanaf het tweede leerjaar worden de schoolrichtingen opgesplitst.
  • Bovenbouw

    Bovenbouw omvat het 4e en 5e leerjaar havo, en het 4e, 5e en 6e leerjaar vwo.
  • Examen

    Vanaf 4 havo of 5 vwo zijn de leerlingen al actief bezig met het schoolexamen. Resultaten wegen al mee voor het eindcijfer. Aan het begin van de tweede fase ontvangen leerlingen het examenreglement zodat zij goed op de hoogte zijn van wat er van ze verwacht wordt.