Je kunt je aanmelden, na een telefonische afspraak (020-679 99 05) met de administratie, tussen maandag 27 februari en vrijdag 10 maart van 09.00-15.30 uur.
Op donderdag 2 maart en woensdag 8 maart kun je ook zonder afspraak binnenlopen, van 09.00 tot 16.30 uur.

Wij hebben plaats voor:
- 1 klas vwo
- 3 klassen havo/vwo
- 1 klas vooropleiding

Je meldt je bij ons aan als je het Gerrit van der Veen College als eerste keuze op je voorkeurslijst hebt staan. Bij aanmelding moet je de volgende formulieren bij je hebben:

  • Het aanmeldformulier met ingevulde voorkeurslijst.
  • (Een kopie van) je paspoort of identiteitskaart (het gaat om het BSN nummer).
  • Een ingevuld aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden.
  • Bij aanmelding zullen wij u ook een formulier aangaande de vrijwillige bijdrage laten ondertekenen. Hier kunt u de informatie rondom deze bijdrage vast lezen. Dit scheelt tijd bij de aanmelding.

 

Aanmelden buitenleerlingen

Buitenleerlingen zijn leerlingen van wie de basisschool niet deelneemt aan het Electronisch Loket Amsterdam (ELKK).
In dit geval is het noodzakelijk om ook de volgende documenten te overleggen:

  • Een officieel formulier waardoor duidelijk wordt wat het advies van de basisschool is.
  • Het leerlingvolgsysteem van de basisschool waardoor duidelijk wordt dat het advies is ondersteund door dit LVS.
  • (Een kopie van) je paspoort of identiteitskaart.

 

Leerlingen van wie in het schooljaar 2016-2017 een broertje of zusje op het Gerrit van der Veen College zit, hebben voorrang.

 

Handig voor in de agenda!

Voor leerlingen die op het Gerrit van der Veen College geplaatst worden is er op dinsdag 20 juni een kennismakingsbijeenkomst met de mentor. Tijdstip: 13.45 tot 15.45 uur. Geplaatste leerlingen ontvangen tzt nog een uitnodiging.