Op deze avond hebben de leerlingen die Muziek en Beeldend als kunstvak voor hun examen hebben, laten zien en horen wat zij de afgelopen tijd gedaan en gemaakt hebben. De muziekleerlingen (examenleerlingen zowel als leerlingen uit de voorexamenjaren) traden op in de aula. Er worden zeer uiteenlopende soorten muziek gespeeld, hetzij in kleine hetzij in grote bezetting. De leerlingen van het kunstvak beeldend lieten hun twee-en driedimensionale werk zien in een expositie die in de bovenhal en de daaraan verbonden gang (bij lokaal 21 tot en met lokaal 26) te bewonderen was.