In 4vwo hebben leerlingen het vak Algemene Natuurwetenschappen waar het over het ontstaan van wetenschappelijke kennis gaat. Deze periode was er een praktische opdracht: maak een wetenschappelijke poster over een onderwerp dat te maken heeft met de biosfeer, onze leefomgeving.

Sinds afgelopen oktober hebben de leerlingen hier hard aan gewerkt. Ze hebben een onderwerp gekozen, er een boeiende onderzoeksvraag bij bedacht, wetenschappelijke literatuur en tevens een expert op dit gebied geraadpleegd.

Het resultaat van deze opdracht zijn 30 posters over uiteenlopende onderwerpen als consumentengedrag, marien leven, afval- en watermanagement, duurzaamheid, energiebeleid, zeespiegelstijging, voedselproductie, milieuvervuiling en zelfs leven buiten aarde.

Een jury van bèta-docenten had een moeilijke opgave om de 10 mooiste posters te kiezen. Deze hangen nu in A0-format in de B-hal van het Gerrit!

Kijk hier voor een ietwat bredere selectie van ingeleverde posters.