​Deze uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Niet uitgenodigde ouders en leerlingen die toch een gesprek met de mentor willen kunnen dit via de mail aan de mentor kenbaar maken. Na de meivakantie wordt er met hen contact opgenomen.
Van klas 4HA is geen enkele ouder en leerling uitgenodigd vanwege ziekte van de mentor, Dhr. Menkveld. Na de meivakantie zullen er gericht uitnodigingen verstuurd worden.

Doeke Renema,
afdelingsleider