​Vorige week hebben de personeelsleden en ouders van het Gerrit van der Veen College gestemd voor een nieuwe Deelraad-MR. De volgende personen zijn gekozen en vormen sinds 1 april 2013 voor de komende drie jaar de Deelraad-MR:

Personeelsgeleding:
Dhr. J. Geurts (docent Lichamelijke Opvoeding)
Dhr. H. Lange (docent Duits en coördinator vooropleidingen)

Oudergeleding:
Mw. I. Kalien
Dhr. R. Kloos

Leerlinggeleding:
Mw. R. Engel

Voor de personeelsgeleding maakt Mw. C. van der Heide (docent Aardrijkskunde) haar mr-termijn af tot en met schooljaar 2013-14.
Mw. N. Bakker (mediathecaris en kunstcoördinator) vertegenwoordigt het onderwijs ondersteunend personeel.
 
Voor de leerlingengeleding maakt Mw. K. Weerman haar mr-termijn af tot en met schooljaar 2013-14.