De medezeggenschapsraad van het Gerrit van der Veen College is een orgaan waarbij ouders mee kunnen denken over het beleid van de school. Er komt een vacature binnen de oudergeleding, hier leest u meer informatie over de kandidaatstelling.