​Het verzoek kwam van de Woltjer stichting.
Dat is een fonds waarin het geld wordt beheerd dat is verdiend met de verkoop van het Gereformeerd Gymnasium in 1972. Zij ondersteunt met dit geld projecten op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs en identiteitsontwikkeling.

We zijn dit project ingegaan met twee collegascholen. Het Trinitas Gymnasium in Almere en het Kaj Munk College uit Hoofddorp. Gezamenlijk is een plan opgesteld en zijn er docenten uitgezocht om het uit te voeren. De uiteindelijke aanvraag is begin november ingediend. Vrijdag 15 november vergaderde het bestuur van de stichting en kwam het langverwachte akkoord. De subsidie was toegekend.

Het project komt erop neer dat samenhang wordt gebracht in alle losse activiteiten en lessen die te  maken hebben met burgerschapsvorming. We doen al veel op het Gerrit van der Veen College, denk aan de maatschappelijke stage, de lessen levensbeschouwing, filosofie en maatschappijleer en de goede doelen acties. Maar nu wordt die samenhang verankerd in een duidelijker visie en lesprogramma.

Vanuit het Gerrit van der Veen College gaan twee docenten hier aan werken. Emil Pepic, die vanaf november 2 uur in de week maatschappijleer gaat geven, zal als ontwikkelaar samen met andere docenten het plan uitvoeren. Tom van der Wel (maatschappijleer) coördineert het project voor de drie scholen.