Waar er op het vwo 37 van de 46 leerlingen zijn geslaagd, geldt dat voor maar liefst 57 van de 63 havo-leerlingen. We zijn trots op jullie allemaal! Dit leidt tot een mooi slagingspercentage voor de havo van 90%. Op het vwo zitten we daar met 80% geslaagden nog onder, maar op beide afdelingen is er sprake van een opwaartse trend. In het licht van de verzwaarde exameneisen is dit een opvallende en welkome ontwikkeling, die we het komende schooljaar willen doorzetten.
 
De afdelingsleiders havo en vwo