De boeken worden ingeleverd op VRIJDAG 15 juni 2012

6 VWO:   09.30 – 10.30  in de Kelder
5 HAVO:  11.00 – 12.30  in lokaal 32

• Leerlingen met herexamen leveren alle boeken in, behalve de boeken voor het vak waarvoor een herexamen of herprofilering is aan gevraagd. Deze boeken worden ingeleverd voor het begin van het examen (dus dinsdag 19 juni en/of woensdag 20 juni) in de mediatheek voorzien van een blaadje met je naam en klas !!

• Kom niet allemaal aan het begin van het inleveruur: de kans is groot dat je dan lang moet wachten , alles moet worden gecontroleerd.

• Het inleveren gaat op alfabetische volgorde van de vakken: aardrijkskunde/biologie boven op de stapel en wiskunde onder.