De afspraak was dat dit uiterlijk 13 april jl. zou gebeuren. Van de overige leerlingen is wel een profielkeuzeformulier in ons bezit, maar dit is niet door de ouders ondertekend. De school beschouwt de op dit formulier vermelde profielkeuze nu als de definitieve.  Hierin kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.