Tot mijn verbazing werd afgelopen zaterdag in het Parool gesproken over lesuitval bij het vak Frans op de havo van het Gerrit van der Veen College . De leerlingen op het Gerrit van der Veen College hebben afgelopen jaar geen lesuitval bij Frans gehad, wel hebben wij moeite gehad om gekwalificeerde docenten Duits en Economie te vinden. Dit leidde tot  beperkte lesuitval voor het vak Duits in de onderbouw en beperkte lesuitval voor het vak Economie in de bovenbouw, ook hebben  een aantal leerlingen met Economie in hun pakket te maken gekregen met veel wisselingen van docent. Onze problemen om goede en gekwalificeerde docenten te vinden zijn echter vergelijkbaar met die van andere scholen voor voortgezet onderwijs. Op dit moment hebben wij geen vacatures openstaan.

In het artikel werd ook gesproken over Smartbords die niet zouden werken. Ik kan niet anders dan erkennen dat er in sommige lokalen soms een probleem met het Smartbord is, maar ook daarvan durf ik te stellen dat de problemen niet heel veel anders zijn dan op andere v.o. scholen. ICT voorzieningen hebben een toegevoegde waarde voor het onderwijs, maar zijn ook storingsgevoeliger dan een schoolbord met een krijtje.

Sandra van Rijnbach
Rector Gerrit van der Veen College