Je hebt een brief met een wachtwoord ontvangen waarin wij je vragen mee te werken aan een tevredenheidsenquête onderzoek. Inlognaam= gvc-leerlingen

Het Gerrit van de Veen College vindt het belangrijk zo veel mogelijk openheid van zaken te geven over de resultaten van onze school. Daarom doen we mee aan het project Vensters voor Verantwoording, een project van de VO-raad, in samenwerking met DUO (voorheen Cfi), de Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs. Doel van het project is een eerlijk beeld te geven van de kwaliteit van het onderwijs op elke individuele school en binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs als geheel.

De prestaties van alle scholen worden daarvoor in kaart gebracht aan de hand van twintig onderdelen. Eén van die onderdelen is de tevredenheid van leerlingen. Hiervoor is een korte vragenlijst opgesteld, die op alle scholen wordt afgenomen. We meten daarmee de algemene tevredenheid van leerlingen in het derde leerjaar. Om een goede vergelijking met andere scholen mogelijk te maken, is het wenselijk dat zoveel mogelijk leerlingen de vragenlijst invullen.