Alle examenkandidaten zijn telefonisch op de hoogte gesteld. Wij betreuren de gang van zaken en wensen alle kandidaten succes met de voorbereiding.