Sinds de zomervakantie zijn er enkele wijzigingen aangebracht in onze verzuimregeling. Deze zijn op de ouderavonden toegelicht en ook met onze leerlingen besproken.

U kunt de verzuimregeling terugvinden op onze website, onder Leerlingen -> Onze regels. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de vernieuwde verzuimregeling, wendt u zich dan tot de mentor van uw kind.