Bij deze nodig ik u uit voor een speciale "thema-avond" genaamd "Pesten doet pijn" voor ouders van brugklasleerlingen.
Deze avond vindt plaats op dinsdag 1 oktober om 19.30 uur in de aula/kantine.
Het thema van de avond is: hanteren en omgaan met pesten.

Deze avond wordt verzorgd door medewerkers van bureau Horizon.
Dit zijn vier a vijf professionele acteurs, die een pestscène zullen opvoeren. Hierna ontstaat een dialoog met het publiek. Vervolgens gebeurt er van alles, waarvan wij vinden dat u dit mee moet maken. Mede omdat deze interactieve workshop ook aan de leerlingen van de brugklassen gegeven wordt, op woensdag 2 en donderdag 3 oktober aanstaande.

U kunt dus meemaken wat daags erna ook door uw kind ervaren wordt. Wij vinden het bijzonder waardevol, dat leerlingen en ouders naar aanleiding van deze workshop gezamenlijk over het fenomeen "pesten" van gedachten kunnen wisselen. En natuurlijk ook dat u dit met ons kunt doen op deze avond.

De mentor is aanwezig als de workshop aan de brugklassen gegeven wordt. Voor en na dat de leerlingen de workshop hebben gevolgd, wordt er in de mentoruren follow up aan gegeven. Wij spreken dan ook van het jaarlijks weerkerende pestproject. Hopelijk is het project preventief en anders curatief. In ieder geval in het belang van het welzijn en de veiligheid van al onze leerlingen.

Wij hopen dat u in staat bent om te komen. Zo niet, dan hopen wij dat u zich op de hoogte laat houden door uw zoon of dochter over dit onderwerp.