In de brugklas zijn Sterre 1E (3e prijs), Livia 1A (2e prijs) en Joline 1C (1e prijs met het woord 'abstract'). In de tweede klas vielen Franka 2HC (3e prijs), Shai 2VA (2e prijs) en Isabel 2VC (1e prijs met het woord 'uitpluizen') in de prijzen. De winnares van het ingewikkelde dictee zat dit jaar in 4HA. Jylène Sopawiro had de minste fouten, een zeer knappe prestatie!

woordweek1     woordweek2