Deze lessen stonden in het teken van Leren Leren. In deze lessen zijn er studievaardigheden besproken die de leerlingen helpen om gemakkelijker en efficiƫnter te leren. Docenten van Huiswerkinstituut Amsterdam hebben deze vaardigheden aangeboden aan de hand van het huiswerk en de toetsen. De laatste les hebben de leerlingen op een 'hoe leer ik' blad in kaart gebracht welke aanpak voor hen werkt voor de talen, voor de leervakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde en voor wiskunde. De komende tijd kunnen de leerlingen zelfstandig oefenen met de aangeleerde studievaardigheden. Het is handig als zij dit 'hoe leer ik blad' gebruiken, omdat de leerlingen dan werken met een duidelijke structuur en aanpak.
Vanaf maandag 27 januari zijn er nog 6 lessen met de volgende onderwerpen:

- Plan van aanpak maken op basis van je cijfers tot nu toe: wat zijn de aandachtsvakken en waarom? Herhaling plannen
- De 4 pijlers van het Leren Leren: waarin herken jij jezelf en
- Hoe bereid ik een toets voor: wiskunde (herhalen aanpak)
- Hoe bereid ik een toets voor: de talen (herhalen aanpak)
- Hoe bereid ik een toets voor: de leervakken (herhalen aanpak)
- Omgaan met een verminderde motivatie en stress voor toetsen
- Afsluitende les: hoe ga je het de komende tijd aanpakken?

De HIA plus lessen zijn nabesproken in het mentorenoverleg. De mentoren zijn dus op de hoogte van wat er in de lessen aan bod is geweest. Mocht u vragen hebben over de HIA plus lessen dan kunt u contact opnemen met de mentor of met Meike van Til van Huiswerkinstituut Amsterdam. 

Als u meer wilt weten over studievaardigheden als mindmappen, woorden leren etc. dan kunt u kijken op www.lereniseenmakkie.nl