Wij willen graag aan alle direct betrokkenen en belangstellenden de gelegenheid bieden zich een beeld te vormen van de totstandkoming van deze werkstukken en van de wijze waarop onze leerlingen hiermee hun kwaliteiten hebben benut en ontwikkeld.

Daarom wordt op het Gerrit van der Veen College een presentatieavond voor de Profielwerkstukken georganiseerd op dinsdag 18 februari 2014 van 19.00-22.00 uur.
Het betreft alle profielwerkstukken van 5 havo en 6 vwo.

Van harte nodigen wij hiervoor de ouders/verzorgers en verdere familieleden van onze examenleerlingen uit, als ook vrienden en bekenden.
Het schema m.b.t. de presentaties is hier te vinden en kan tijdens de avond ook in school worden ingezien.