Hoe draagt cultuureducatie en creativiteit op school bij aan leren en aan de (hersen)ontwikkeling van tieners? En waarom is dat belangrijk in een woelige, snel veranderende wereld met een overkill aan informatie? Deze vragen staan centraal tijdens de algemene ouderinformatieavond op maandag 24 maart.

We gaan u laten zien en beleven hoe experimenteren en zelfreflectie bijdragen aan leren, intelligentie en flexibiliteit. Met medewerking van een aantal leerlingen, theaterdocent Anna Boelens en wetenschapsjournalist Mark Mieras.


Mark Mieras (1962) is wetenschapsjournalist (o.a. Volkskrant) maar vooral bekend als auteur van 'Ben ik dat?' en 'Liefde'. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend beeld van ons bewegelijke brein. Mieras, ooit cum laude afgestudeerd in de theoretisch natuurkunde, is een warm pleitbezorger van kunst in het onderwijs.

Een interessante ouderavond die u niet mag missen. U bent van harte welkom!
Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.
Aanvang 19.45 uur en rond 21.45 uur afronding.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje!
Om deze avond goed te laten verlopen willen wij enigszins op voorhand weten hoeveel ouder/verzorgers wij kunnen verwachten. Wilt u daarom indien mogelijk vooraf laten weten of u komt door een email te sturen naar ouderraad@gerritvdveen.nl