Beste ouders en leerlingen van klas 3,


Als u nog niet betaald heeft voor de schoolreis (Ardennen of kunstkamp van 26 t/m 28 mei), wilt u dit dan vandaag nog doen?!

Maak 160 euro over op rabobankrekeningnummer NL 59 RABO 0174103905 ter attentie van Gerrit van der Veen College onder vermelding van naam leerling of leerlingnummer en Ardennen/kunstkamp.

Als u niet in de mogelijk bent dit bedrag in een keer te betalen, neemt u dan contact op met mevrouw Westerneng voor het treffen van een betalingsregeling (vier termijnen van 40 euro).