Het is belangrijk dat u en uw kind zich realiseren dat er na deze toetsweek zeer beperkte inhaalmogelijkheden voor niet gemaakte toetsen zijn. Alleen op dinsdag 24 juni kunnen maximaal twee toetsen worden ingehaald, de dag erna op woensdag 25 juni moeten alle cijfers door de docenten in Magister zijn ingevoerd. Het is dan ook heel belangrijk dat alle leerlingen elke dag aanwezig zijn bij de toetsen.

Wilt u er op toezien dat er in de toetsweek geen afspraken worden gemaakt buiten school ( huisarts, tandarts e.d. ) tot 13.00 uur. Mocht uw kind onverhoopt en door een overmachtssituatie als ernstige ziekte toch niet aanwezig kunnen zijn, verzoeken wij u uw kind voorafgaand aan de toetsen af te melden. Doet u dit niet dan zijn wij genoodzaakt het cijfer 1,0 te noteren. Het recht op inhalen vervalt in zo'n geval.

Bij het examen valt het ons elk jaar weer op dat er nooit een leerling ziek is. Het zou fijn zijn wanneer het ons met z'n allen lukt om dat ook bij de toetsweek voor elkaar te krijgen. We hoeven dan in de slotweek ook geen kunstgrepen meer uit te halen vanwege niet gemaakte toetsen.
Ook door aandacht voor het bovenstaande hopen we het jaar op een goede manier af te kunnen sluiten.