De bekendmaking van de uitslag vindt plaats op donderdag 12 juni. Je wordt gebeld door de mentor, na 15.15 uur. Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent. Kandidaten met een herkansing worden tussen 16.30 en 17.30 uur op school verwacht

Vrijdag 13 juni vanaf 09.00 uur ontvangst definitief gezakte kandidaten bij de afdelingleider.

Vrijdag 13 juni om 10.30 uur uitreiking voorlopige cijferlijst in de Aula.

Tussen 09.30 uur – 10.00 uur boeken inleveren 6V in de kelder. Tussen 10.00 uur – 10.30 uur boeken inleveren 5H in lokaal 32*

Als je een vak wilt herkansen of herprofileren, moet je dat persoonlijk inleveren bij de examensecretaris mevr. Martin op
vrijdag 13 juni tussen 10.30 uur en 11.30 uur. Maak daarbij gebruik van een herkansingformulier (verkrijgbaar bij je afdelingsleider of mevr. Martin).
Doe je dit niet, dan wordt de voorlopige uitslag definitief!

De herkansingen vinden plaats op dinsdag 17 juni en woensdag 18 juni.

Uitslag 2e tijdvak vindt plaats op woensdag 25 juni omstreeks 11.00 uur. Je wordt door de mentor telefonisch van de uitslag op de hoogte gesteld. Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent.

Diploma uitreiking is op vrijdag 27 juni:
- 5H om 16.00 uur
- 6V om 19.30 uur

 Leerlingen die zijn afgewezen worden automatisch uitgeschreven. Als leerlingen het examenjaar over willen doen, moeten zij dit op maandag 1 juli aan de afdelingsleider kenbaar maken en zich uiterlijk op donderdag 4 juli opnieuw inschrijven.

* Boeken die nodig zijn voor een herexamen worden ingeleverd op de dag van het herexamen bij de conciërges (voorzien van naam en klas)