De concept notulen van 20 mei en de agenda van 24 juni staan nu op de website.