Deze week geldt een aangepast rooster: je hebt elk vak nog één of twee uren. Dit rooster is te vinden op de website onder 'Bijzondere roosters', maar zal ook in je actueel rooster verwerkt zijn. Daarnaast vinden er sportdagen plaats, je bent hier al over geïnformeerd door je docent LO.

In de laatste schoolweek word je op twee dagen op school verwacht: ten eerste op maandag 30 juni voor het

inleveren van je boeken. Je wordt op de volgende tijdstippen verwacht bij lokaal 11:

Klas                             Tijdstip
1A                                 8:30-8:45
1B                                 8:45-9:00
1C                                9:00-9:15
1D                                9:15-9:30
1E                                9:30-9:45

2HA, 2HC, 2HD         10:00-10:45
2B, 2VA, 2VC            10:45-11:15

3HA, 3HC, 3HD         11:30-12:15
3B, 3VA, 3VC            12:15-13:00

4HAVO                      13:30-14:15
4VWO                       14:15-15:00

5VWO                       15:00-15:30

Op vrijdag 4 juli start je met jouw leerjaar in de aula, waar we terugblikken op het afgelopen schooljaar en ook vooruit kijken naar het volgende. Vervolgens ga je met je mentor of coach naar een lokaal voor de rapportuitreiking en een gezamenlijke afsluiting. Hiervoor geldt het volgende rooster:

Jaarlaag                        Aula                        Mentor
1e klassen                     10:00-10:30              10:30-11:30
2e klassen                     10:30-11:00              11:00-12:00
3e klassen                     11:00-11:30              11:30-12:30
Bovenbouw                   11:30-12:00              12:00-13:00

De lokaalindeling zal in het actueel rooster komen te staan en opgehangen worden bij de conciërges.