Profielwerkstuk 5 havo: inleverdata 2014-2015

Werkplan:  uiterlijk vrijdag 19 september
Kladversie: maandag 8 december 2014
Netversie:  maandag 19 januari 2015