Op dinsdag 16 september j.l. was de ouderavond voor de ouders van de leerlingen in 4 havo/ 4 vwo en 6 vwo.

Tijdens deze avond gaf de decaan bovenbouw, de heer Menkveld, informatie over de Voorlichtingsavonden hoger onderwijs in november 2014. De ouders van de leerlingen in 6 vwo kregen belangrijke informatie over het kiezen van een studie.
De Power Pointpresentaie van deze avond kunt u hier vinden.

 

4 HAVO/ 4VWO
6 VWO