Afgelopen week is bekend gemaakt dat de uitslag van het tweede tijdvak van het centraal examen, zeg maar de herkansing van het centraal examen, pas op vrijdag 26 juni 2015 zal worden gepubliceerd.

Om die reden hebben we moeten besluiten om de diploma-uitreiking te verplaatsen naar dinsdag 30 juni 2015. Voor het vwo om 16.00 uur en voor de havo om 19.30 uur.