Door de verkorting van de zomervakantie (ingevoerd vanaf augustus 2014 van 7 naar 6 weken) zijn er verspreid over het schooljaar 2014-15 een aantal roostervrije dagen/dagdelen gepland. De eerste is aanstaande maandag. De leerlingen hebben op die dag na het 5e uur (om 13.05 uur) vrij.

Op deze middag vindt voor het personeel een studiemiddag plaats.
Het thema van deze middag is gericht op de verdere profilering van onze vwo-afdeling. Ook de DaMu-lessen vervallen vanaf 13:05 uur.