Op maandag 10 november uiterlijk om 14.00 uur is er een inlevermoment voor het formulier herkansing, doe dat bij je mentor of de heer Barkey.

In formulier voor de herkansing vind je in het Boekje voor toetsing en examinering.