Op 21 januari is er een studiedag op het Gerrit van der Veen, op deze dag zijn er geen lessen. De leerlingen uit 5 havo hebben echter op die dag een luistertoets. Deze luistertoets wordt door de scholen in het hele land op dezelfde dag afgenomen. Wij zullen daar niet vanaf wijken. De leerlingen uit 5 havo worden op deze woensdag verwacht om 9.20. Na afloop van de luistertoets zijn ook jullie vrij.