Door de verkorting van de zomervakantie (ingevoerd vanaf augustus 2014 van 7 naar 6 weken) zijn er verspreid over het schooljaar 2014-15 een aantal roostervrije dagen/dagdelen gepland. 

Woensdag 21 januari is daar 1 van, alle leeringen zijn de hele dag roostervrij.