Door de verkorting van de zomervakantie (ingevoerd vanaf augustus 2014 van 7 naar 6 weken) zijn er verspreid over het schooljaar 2014-15 een aantal roostervrije dagen/dagdelen gepland.

Woensdag 4 maar is daar 1 van, alle leeringen zijn vanaf 13.00 uur vrij.