Roken, blowen en alcoholgebruik onder jongeren brengt risico's met zich mee. Wij vinden het belangrijk om hierover met u in gesprek te gaan omdat u, net als wij, wilt voorkomen dat uw kind schade ondervindt van tabak-, alcohol- of cannabisgebruik.
Veel ouders denken dat ze hier maar weinig invloed op hebben. Dat klopt niet: ouders hebben meer invloed op gedrag van hun kind dan ze denken. Hoe? Onder andere door er met hun kind over te praten. Wilt u weten hoe u dat het beste kunt aanpakken of bent u geïnteresseerd in up to date informatie over middelengebruik onder jongeren? Bezoek dan de ouderavond over roken, alcohol en blowen op.

 jellinek

 

  •  Info over alcohol en cannabis, motieven gebruik
  •  Wanneer loopt het uit de hand
  •  Hoe kunt u uw kind ondersteunen
  •  Motiveren en gedragsverandering
  •  Ondersteuning van uw kind, do's en don'ts
  •  Praktische tips n.a.v. vragen
  •  Uitwisselen van ervaringen met andere ouders
  •  Wanneer doorverwijzen, en waar kunt u terecht

 

Voor wie is het?
Voor ouders van jongeren uit de eerste vier leerjaren die meer willen weten, of zich zorgen maken, of zich als ouder afvragen wat ze kunnen doen

Wanneer?
Dinsdagavond 21 april van 19:30 tot 21:00 uur

Waar?
Gerrit van de Veenstraat, in de aula 

Graag opgeven viahttp://www.zaam.nl/files_gvdveen/OA1/aanmelden.php

Wilt u nu al graag meer weten over wat u kunt doen? Bezoek dan de websites www.pratenmetuwkind.nl of www.hoepakjijdataan.nl