Voor het inschrijven van uw zoon/dochter naar aanleiding van het ophogen van het basisschooladvies, kunt u alleen op woensdag 20 mei of dinsdag 26 mei een afspraak maken tussen 9.00 uur en 16.00 uur met de administratie. Telnr: 020 – 679 99 05

Helaas kunnen wij geen rondleidingen meer geven. Dit in verband met de eindexamens op het Gerrit van der Veen College.