Alle leerlingen die op het Gerrit van der Veen zijn geplaatst met keuze 2 of lager hebben van ons een inschrijfformulier en schoolkostenformulier ontvangen. Wij hebben nog niet alle inschrijfformulieren teruggekregen. Wij verzoeken u met klem ons te laten weten of u gebruik maakt van de plek die uw zoon/dochter is toegewezen. U kunt mailen naar: a.marees@gerritvdveen.nl

Ons bereiken veel verzoeken om te ruilen of om op een reservelijst geplaatst te worden. Wij kunnen op beide verzoeken niet ingaan. Ruilen is niet toegestaan. De reservelijst die wij hanteren is door het matchingsprogramma gemaakt en door hier te klikken kunt u kijken op welke plek uw kind staat voor Havo-Havo/VWO en hier voor VWO. De lijst is op ELKK nummer gemaakt. Het ELKK nummer is o.a. terug te vinden op de voorkeurslijst.

Tot slot verwijzen wij naar het persbericht van de OSVO dat op 12 juni is gepubliceerd.