In verband met een volledige renovatie van de Gerrit van der Veenstraat door Stadsdeel Zuid, zal de toegang tot de hoofdingang van het Gerrit van der Veen College volledig gesloten zijn van 12 oktober a.s. tot het einde van 2015. De school is tijdens deze werkzaamheden toegankelijk via de achteringang in de Anthonie van Dijckstraat. Deze derde fase van de renovatie zal plaats vinden van de Minervalaan tot en met de Memlingstraat. Alle ondergrondse faciliteiten, straatmeubilair en straatbedekking zullen worden vervangen waardoor de Gerrit van der Veenstraat aan de voorzijde van de school niet meer te voet of met ander vervoer bereikbaar zal zijn.

Per 12 oktober 2015 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de fietsenrekken aan de Gerrit van der Veenzijde van de school. Alle medewerkers wordt gevraagd steeds hun fietsen te plaatsen in het fietsenhok dat speciaal bestemd is voor het personeel. Van leerlingen wordt verwacht dat zij hun fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken aan de achterzijde (Anthonie van Dijckstraat) en zijkant (Rubenstraat) van de school stallen. De brugklas leerlingen moeten hun fietsen, zoals gebruikelijk, in het fietsenhok in de tuin aan de achterzijde van de school plaatsen. Er worden extra fietsenrekken geplaatst op het plein naast de British school aan de Albrecht Durerstraat. Het gebruik van het openbaar vervoer is tijdens deze periode sterk aan te raden.

Om de te verwachten overlast aan de buurt tot een minimum te beperken wordt aan een ieder gevraagd om ook werkelijk de fietsenrekken te gebruiken! Scooters moeten tijdens de werkzaamheden gestald worden op de bestaande plek aan de voorzijde v/d school . Deze plek zal toegankelijk blijven vanaf de Rubenstraat.

Tijdens de werken wordt toezicht gehouden door wachters van de gemeentelijke dienst Handhaving en Veiligheid, die bij het fietsen op de stoep en andere overtredingen een boete uitschrijven van 50,-euro per overtreding.
Leerlingen en medewerkers mogen door de strenge wetgeving niet roken op de trottoirs en straten rondom schoolgebouwen, ook niet in de tuinen. Wel is er de mogelijkheid aan de voorzijde van de school te roken op de omheinde plek waar de vlaggenmasten staan. Deze plek blijft vanaf de Rubenstraat toegankelijk. Over het roken op deze plek worden aparte afspraken gemaakt .

Leveranciers worden gevraagd hun goederen en diensten aan de achterzijde aan te bieden of als het noodzakelijk is, na aanwijzingen van de conciërges, aan de zijkant in de Rubensstraat voor gebruik van de lift.

Dank voor ieders medewerking,
De conciërges