Door de verkorting van de zomervakantie (ingevoerd vanaf augustus 2014 van 7 naar 6 weken) zijn er verspreid over het schooljaar 2015-16 een aantal roostervrije dagen/dagdelen gepland.
Dinsdag 17 novembei is daar 1 van, alle leeringen zijn de hele dag roostervrij