In het afgelopen jaar hebben de examenleerlingen, soms met bloed, zweet en tranen, hun ‘meesterproef’, het profielwerkstuk, gerealiseerd.

Wij willen graag aan alle direct betrokkenen en belangstellenden de gelegenheid bieden zich een beeld te vormen van de totstandkoming van deze werkstukken en van de wijze waarop onze leerlingen hiermee hun kwaliteiten hebben benut en ontwikkeld.

Daarom wordt op het Gerrit van der Veen College een presentatieavond voor de Profielwerkstukken georganiseerd op dinsdag 16 februari 2016 van 19.00-22.00 uur.
Het betreft alle profielwerkstukken van 5 havo en 6 vwo.

Van harte nodigen wij hiervoor de oude(s) en verdere familieleden van onze examenleerlingen uit, als ook vrienden en bekenden.
Het schema m.b.t. de presentaties is hier te vinden en kan tijdens de avond ook op school worden ingezien.

profielwerkstuk