Wij zoeken voor het Gerrit van der Veen College in Amsterdam-Zuid een daadkrachtige en inspirerende rector met visie op onderwijs en hart voor cultuur

Plaats in de organisatie
Het Gerrit van der Veen College is onderdeel van ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs met
24 scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam.
De scholen binnen ZAAM zijn kleinschalig georganiseerd en bieden een veilig leerklimaat. Elke ZAAM- school, van praktijkschool tot gymnasium, brengt kwalitatief goed onderwijs in de leef- en woonomgeving van de leerlingen, die als verantwoordelijke burgers kunnen uitstromen in onze samenleving.
De nieuwe rector laat het Gerrit van der Veen College floreren binnen de lijnen uitgezet door ZAAM en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van ZAAM

Typering van de school
Het Gerrit van der Veen College is een relatief kleine havo/vwo-school met een hecht docententeam en betrokken leerlingen, die openstaan voor verschillen. De school heeft ongeveer 900 leerlingen en 90 medewerkers.
Het Gerrit van de Veen College is een cultuurprofielschool en heeft een samenwerkingsverband met drie kunstvooropleidingen (dans, ballet en muziek). De school hecht veel waarde aan kunstzinnige en culturele vorming, omdat het ervan overtuigd is dat niet alleen het opdoen van kennis, maar ook het verwerven van creatieve en oplossingsgerichte vaardigheden bijdragen aan de vorming van leerlingen tot zelfstandige wereldburgers, die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de steeds veranderende wereld.
Het Gerrit van der Veen College is gehuisvest in een monumentaal pand in Amsterdam-Zuid.

Opdracht
Het Gerrit van der Veen College staat voor de volgende opdrachten:
• het vasthouden aan de ingezette pedagogische en didactische koers;
• het bewaken van de onderwijskwaliteit met het primaire proces als speerpunt;
• het neerzetten van een onderscheidend vwo-profiel;
• het verder inbedden van de recent ingevoerde organisatiestructuur, waaronder de functie van leerjaarcoördinatoren;
• het uitbouwen van een lerende schoolcultuur;
• het verder profileren van de school als cultuurprofielschool;
• het zorgdragen voor een sluitende begroting;
• het instandhouden van een veilige school waar respectvol omgaan met elkaar vanzelfsprekend is en waar een veilige leeromgeving de norm is;
• het onderhouden en uitbouwen van een goede relatie met de buurt;
• het actief participeren in (externe) netwerken o.a. cultuurpartijen.
Daarnaast is de directeur betrokken bij één van de projectgroepen binnen ZAAM en neemt deel aan de formele ZAAM-overleggen voor directeuren.
De directeur committeert zich aan het koersplan van ZAAM.

Functieprofiel
Van de kandidaat wordt verwacht:
• academisch werk- en denkniveau en een lerende instelling;
• sterke affiniteit met kunst en cultuur;
• kennis van en ervaring met onderwijs, financiën, huisvesting en HRM;
• een eerstegraads lesbevoegdheid;
• visie op recente onderwijsontwikkelingen en –vernieuwingen.

Competenties
• U hebt een inspirerende en gedreven persoonlijkheid met een duidelijke visie op onderwijs;
• U bent in staat met overtuigingskracht en op verbindende wijze mensen in veranderingen mee te nemen;
• U beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• U bent een creatieve denker en open-minded;
• U heeft relativeringsvermogen en humor;
• U bent resultaatgericht en besluitvaardig;
• U acht het stellen van vragen even belangrijk als het geven van antwoorden en u heeft een luisterend oor.

Overig
Benoeming vindt plaats in de functie directeur 14. Salariëring is op basis van kennis en ervaring in Schaal 14 CAO-VO.
De rector kiest bewust voor het werken binnen een interconfessionele scholengroep en is in staat daaraan een eigentijdse invulling te geven.
Hij/zij wil zich daadwerkelijk verbinden aan de voorliggende opdracht en is bereid om zich voor langere tijd aan de school en aan ZAAM te verbinden, waarvan het eerste jaar op proef zal zijn.

Procedure
Solliciteren kan tot en met 3 april 2016 via Meesterbaan.nl ter attentie van mevrouw
J. Steenvoorden, voorzitter College van Bestuur.
Een informatie pakket is op te vragen via werkenbijzaam@zaam.nl.

Planning gesprekken
Week 14 1e gespreksronde: 7 april 2016 tussen 13:30 en 17:30 uur
Week 15 2e gespreksronde: 13 april 2016 tussen 10:00 en 14:00 uur.

Geselecteerde kandidaten ontvangen uiterlijk 31 maart 2016 een uitnodigingsmail voor het eerste gesprek op 7 april 2016.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.