Dinsdag 12 april is het zover: dan laten de eindexamenleerlingen muziek en beeldende vorming van zich horen en zien!
Traditiegetrouw presenteren de leerlingen dan hun eindexamenwerk voor ouders en andere belangstellenden.
U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Vanaf 19.30u kunt u het tentoongestelde examenwerk van de leerlingen beeldende vorming bewonderen in de hal en de gang op de eerste verdieping. Om 20.00u geven de leerlingen muziek acte de présence in de aula.

De leerlingen hebben lang naar deze presentaties toegewerkt. Zij hopen dan ook op royale belangstelling deze avond!

Einde examenwerk 2016