Aan het einde van dit schooljaar neemt, zoals u weet, Ellen Veenemans afscheid van onze school.
Het is verheugend te kunnen berichten dat per 1 augustus a.s. een nieuwe rector is benoemd: Jan-Willem Dienske.
Jan-Willem heeft na een conservatoriumopleiding brede ervaring opgedaan in het voortgezet onderwijs als docent muziek, kunstcoördinator en later als afdelingsleider en conrector.

Op dit moment werkt Jan-Willem meer dan 22 jaar op het Alkwin Kollege in Uithoorn. Met zijn managementervaring en culturele bagage zien wij hem als een aanwinst voor het Gerrit.