De Ouderraad is maandagavond voor het eerst dit schooljaar weer bijeengekomen.
Lopende zaken zijn geëvalueerd en nieuwe onderwerpen zijn besproken.
De Ouderraad is de verbinding tussen ouders, leerlingen en de school. Hou ons in de gaten en hou ons scherp: ouderraad@gerritvdveen.nl.

Meer informatie is te vinden op de website onder bij "Ouderraad".