Op vrijdag 2 december zijn de herkansingen voor schoolexamens van alle SE's van de eerste periode.
Schrijf je voor 23 november in voor het inhalen / herkansen van SE's.