Maandagavond 12 december is de ouderraad weer bijeengekomen. De raad verwelkomde twee nieuwe leden; er moest een keuze gemaakt worden uit een groot aantal aanmeldingen. Er is gekozen voor twee vaders; uit jaarlagen die nog ruim niet vertegenwoordigd waren. Het is fijn dat ouders op het Gerrit van der Veen graag meedenken!

Eén van hen gaf aan de vele wijzigingen in het rooster lastig te vinden. Rector Jan-Willem Dienske heeft uitleg kunnen geven hoe het rooster tot stand komt en hoe ingewikkeld deze puzzel dagelijks is. Roosteren is één groot domino spel en ook vaak kiezen uit kwaden. Bij uitval wordt ernaar gestreefd om in de roosters voor de leerlingen (en docenten) zo min mogelijk gaten te laten vallen. Dat vergt veel plannen en schuiven, vooral ook met parttime werkende docenten. Uiteindelijk zijn leerlingen meestal gebaat bij actuele roosterwijzigingen. En eenmaal gewend, gaan ze er doorgaans soepel mee om.

Verder is er onder andere gesproken over het inspectiebezoek en over de visitatie van de cultuurprofielscholen en de uitkomsten daarvan en de acties die daar – waar nodig – op zullen volgen. En over schoolreizen, maatschappelijke stage, inhoud en frequentie van de nieuwsbrief en het onderwerp voor de nog te organiseren themavond.

Ook de druk van de toetsweken en de toetsen tussendoor was een punt van aandacht. Daar is veel over te zeggen en vragen. Daarom zal dit punt op de volgende vergadering uitgebreider aan de orde komen.

Meer informatie over de ouderraad is te vinden op deze website onder ‘ouders’. Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar: ouderraad@gerritvanderveen.nl