Op maandag 13 februari zijn de herkansingen voor schoolexamens van alle SE's van de eerste periode.
Je kunt je t/m 7 februari inschrijven voor het inhalen / herkansen van SE's: inhalen / herkansen van SE's